Byggelånkontroll

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetaling av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Byggelånskontrollen har først og fremst hensikt for å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å fullføre kontraktsarbeidet. Ved en normal bolig vil det være tilstrekkelig med 3-4 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden. Disse besøkene legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenører.

Når bygget er ferdigstilt foretas det ofte en avsluttende verditakst som brukes til å få langsiktig finansiering og avtalt rente ut fra sikkerhet i eiendommen.

Kontroll av dokumenter

Ved byggelånskontroll må alle kontraktsdokumenter, godkjente tegninger og avtalt budsjett foreligge. Dette danner grunnlag for rapporteringen.

Valg av firma

Ofte ordner banken din med byggekontrollør. Ettersom det er du som betaler for dette, har du anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass. Det gjøres ingen teknisk kontroll, og vi gjør oppmerksom på at byggelånskontroll som vi utfører kun rapporterer fremdrift.

Vi kan både utføre byggelånkontroll og en teknisk byggekontroll/oppfølging om det er behov for det.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.