Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en detaljert teknisk gjennomgang av boligen for å avdekke eiendommens tilstand. Den gir godt grunnlag for å sette teknisk verdi, og også markedsverdi. Rapporten skiller seg fra vanlig verdi- og lånetakst ved at det foretas grundige undersøkelser av konstruksjoner og dokumentasjon, ikke bare en verdikonklusjon.

Rapporten er ment for å gi best mulig informasjon som har betydning ved eierskifte. Herunder tekniske forhold som kan ha en stor økonomisk konsekvens. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av lang erfaring om hvilke bygningsskader og feil som ofte ender som en konflikt i retten.

Tilstandsrapporten er tilpasset for både eneboliger og leiligheter. Med en profesjonell tilstandsrapport får du en tryggere bolighandel. Skal du selge bolig bør du få utarbeidet en tilstandsrapport av en DNV-sertifisert takstmann- dette er de eneste som kan utføre en slik rapport for NITO Takst. Å kunne fremlegge en grundig tilstandsrapport av en bolig vil ikke bare være en trygghet for kjøper, men også for selger som minimerer risiko for konflikt i sammenheng med boligsalg.

Hva sjekkes?

NITO Takst stiller et krav om DNV-sertifisering for sine medlemmer som skal utføre tilstandsrapporter. Boligens bygningsdeler beskrives og gis en tilstandsgrad, det foretas arealmåling, og fuktmåling på utsatte steder. I tillegg gjøres en enkel vurdering av elektrisk anlegg og branntekniske forhold. Godkjente byggetegninger, dokumentasjon på utført arbeid, samt egenerklæringsskjema og sjekkliste for eier kontrolleres.

Markedstilpasset rapport

Der det ikke er behov, kan enkelte tjenester velges bort i oppdraget

Avgjøres i dialog med kunde

  • Kontroll av fukt i konstruksjonen
  • Tilstandskontroll av tilleggsbygg

Avgjøres av lokale markedsforhold

  • Markedsverdivurdering

Hvorfor bruke en NITO takstingeniør?

En takstingeniør er det samme som en takstmann. Forskjellen ligger i kompetansekravet som stills for NITO Takst-medlemmer. De har minimum byggteknisk ingeniør utdanning og/eller mesterbrev, samt lang og bred erfaring innen byggtekniske fag. Det stilles også krav om årlig etterutdanning for alle våre medlemmer for å sikre at det høye faglige kompetansenivået opprettholdes.

QR-kode

Hver tilstandsrapport fra NITO Takst er merket med en QR-kode. Ved å skanne denne får man bekreftelse på rapportens gyldighet, og slik sikres det mot manipulering og misbrukt.

Reklamasjonsnemda for takstmenn

NITO Takst er tilknyttet en klagenemd der man kan få rask og rimelig behandling dersom man skulle være uheldig å komme i uenighet med takstingeniøren. Nemnda arbeider fritt og uavhengig av særinteresser. Les mer på takstklagenemnd.no

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.