Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal passe på at det har blitt gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser, og at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10)

I fra 01. Januar 2013 er alle bygg, boliger og fritidsboliger som har mer enn en bruksenhet, pålagt uavhengig kontroll. TTE Consult har NITO sertifisert godkjenning og kan utføre uavhengig kontroll av nybygg i tiltaksklasse-1.

Hva skal kontrolleres?

  • I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:
  • Fuktsikring av søknadspliktig våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

Disse kravene gjelder i tillegg til fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.