Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal passe på at det har blitt gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser, og at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10)

I fra 01. Januar 2013 er alle bygg, boliger og fritidsboliger som har mer enn en bruksenhet, pålagt uavhengig kontroll. TTE Consult har NITO sertifisert godkjenning og kan utføre uavhengig kontroll av nybygg i tiltaksklasse-1.

Hva skal kontrolleres?

  • I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:
  • Fuktsikring av søknadspliktig våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

Disse kravene gjelder i tillegg til fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Prisliste for uavhengig kontroll

Eks. mva

Inkl. mva

Tiltaksklasse-1

Kr 5000,00

Kr 6250,00

Tilstandsrapport våtrom med arealmåling

Kr 4200,00

Kr 5250,00

Måling av lufttetthet

Kr 2200,00

Kr 2750,00

Reisekostnader

Eks. mva

Inkl. mva

Fastpris Ålesund, Sula og Giske

Kr 400,00

Kr 500,00

Km-sats utenfor Ålesund kommune

Kr 11,00

Kr 13,75

Tillegg for bom og ferdigbilletter

   

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.