Overtagelse av bolig / leilighet

Når du tar med en fagkyndig person vil den personen se at boligen samsvarer med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. En slik person vil kunne vurdere boligens tilstand, og vil kunne påpeke eventuelle feil eller mangler du ellers ville ha oversett.

TTE Consult tilbyr fagkyndig konsulenthjelp ved overtakelse av ny bolig / Leilighet. Bruker du oss som fagkyndig part på overtakelsen av din nye bolig skal du være trygg på at når protokollen underskrives og overtakelsen er et faktum, vet du hva du overtar. Da skal alle forhold som har blitt kommentert under overtakelsen være medtatt i overtakelsesprotokollen og med avtalte frister for utbedring av disse.

Prisliste for overtakelse av bolig/leilighet

Inkl. mva

 

Overtakelse av bolig/leilighet

Kr 1250,00 pr time

 

Reisekostnader

   

Fastpris Ålesund, Sula og Giske

Kr 500,00

 

Km-sats utenfor Ålesund kommune

kr 13,75  

Tillegg for bom og ferdigbilletter.

   

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.