Skadetakst

Når uhellet er ute er det nyttig å innhente en skadetakst for å avklare skadeomfanget, årsaken til skaden og å få estimert utbedringskostnadene. En skadetakst bør normalt gi en fagkyndig beskrivelse av den aktuelle skaden og konsekvensene av denne, årsaken til skaden, og hvordan skaden bør utbedres. Videre bør skadetaksten gi et mest mulig presist anslag over utbedringskostnadene, evt. verdiforringelsen som følge av skaden. Det er blant annet vanlig å innhente skadetakst som grunnlag for krav om erstatning eller prisavslag som følge av avdekket skade/mangel.

Taksering av feil/skade er nyttig både ved vurderingen av om det er grunnlag for å fremme krav mot selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap, men også som dokumentasjon for å kunne bevise at kravet er berettiget. TTE Consult kan bidra til å gjennomføre skadetakst på alle typer skader. I alle tilfeller utarbeider vi takstrapport og kalkyle slik at kunde får oversikt over både skade og hva det vil koste å gjenoppbygge skadet objekt.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.