Verditakst og lånetakst

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Slike takster inneholder også en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Det som inneholder i en verditakst er:

  • Matrikkel- og eieropplysning
  • Tomteforhold
  • Forhold vedr. konsesjon
  • Tekniske verdier
  • Arealkontroll
  • Bygningsbeskrivelse og arealdisposisjon
  • Reguleringsmessig forhold
  • Områdebeskrivelse
  • Verdikonklusjon

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.