Verditakst og lånetakst

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Slike takster inneholder også en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Det som inneholder i en verditakst er:

  • Matrikkel- og eieropplysning
  • Tomteforhold
  • Forhold vedr. konsesjon
  • Tekniske verdier
  • Arealkontroll
  • Bygningsbeskrivelse og arealdisposisjon
  • Reguleringsmessig forhold
  • Områdebeskrivelse
  • Verdikonklusjon
Prisliste for verditakst: Inkl. mva  
Leilighet inntil 100 m2 BRA Kr 4400  
Enebolig/tomannsbolig og rekkehus inntil 180 m2 BRA Kr 5400  
Fritidsbolig inntil 135 m2 BRA Kr 5400  
Reisekostnader Inkl. mva  
Fastpris Ålesund, Sula og Giske Kr 750  
Km-sats utenfor Ålesund kommune Kr 13,75  
Tillegg for bom og fergebilletter.    

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.