Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert teknisk gjennomgang av boligen for å avdekke eiendommens tilstand. Den gir godt grunnlag for å sette teknisk verdi, og også markedsverdi.

Pris fra kr. 8500,- inkl. mva

Les mer

Verditakst

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Slike takster inneholder også en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov.

Pris fra kr. 4500,- inkl. mva

Les mer

Skadetakst

Ved skader er det viktig å sikre en proffesjonell gjennomgang av skaden. En takstmann fra NITO takst vil avdekke omfanget, årsaken og lage en kalkyle for gjennoppbygging.

Pris kr. 5250,- inkl. mva

Les mer

Overtakelse av bolig / leilighet

Når drømmeboligen skal overtas kan det være lurt å ta med seg en fagkyndig person som kan påpeke eventuelle feil og mangler som ellers ville blitt oversett. Det hjelper vi med.

Pris kr. 1500 inkl. mva pr time

Les mer

Byggelånkontroll

Banken forlanger normalt en byggelånkontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Kontrollens hensikt er å unngå økonomisk tap for bank/långiver

Pris kr. 1250,- inkl. mva pr time

Les mer

Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal passe på at det har blitt gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Pris fra kr. 5250,- inkl. mva

Les mer